kenteken-info.nl | inruiltaxatie.nl | tellerrapport.nl

Algemene voorwaarden

Alle gebruikers van de website Kenteken-Info worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hieronder omschreven voorwaarden. Kenteken-Info behoudt zich het recht voor tot een gehele of gedeeltelijke aanpassing van deze voorwaarden. Raadpleeg daarom deze voorwaarden regelmatig zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Voorwaarden voor gebruik van Kenteken-Info

Alle informatie op de website van Kenteken-Info wordt met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Alle aanbiedingen op de website worden door derden geplaatst. Kenteken-Info sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van aanbiedingen en eventuele gevolgen van door de informatie ontstane transacties uit. Ook behouden wij ons het recht voor, om zonder opgaaf van reden adverteerders en /of geadverteerde voertuigen te weigeren of te verwijderen.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving en inhoud van www.kenteken-info.nl, waaronder afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Kenteken-Info en worden uitdrukkelijk voorbehouden aan Kenteken-Info. Hiervan uitgesloten zijn slechts teksten aangeleverd of geplaatst door derden. Het is niet toegestaan om enige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopiŽren en/of verspreiden in welke vorm dan ook, met uitzondering van het strikt persoonlijke niet-commerciŽle gebruik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden en/of het gebruik van Kenteken-Info worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

Gratis Kenteken Check

Vul uw kenteken in en klik op de 'ga verder' button.